Καλώς ήρθατε!


Στην ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμες συνδέσεις και πηγές που στόχο έχουν να σας ενημερώσουν για θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Confidence does not mean you are always right, it means you are not afraid to be wrong.

-Αγγλικό απόφθεγμα 

We begin with the hypothesis that any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any age of development. 

-Jerome Seymour Bruner, 1960, p.33

Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.

-Νίκος Καζαντζάκης

Are we teaching mathematics so that all students will be empowered to use it flexibly, insightfully, and productively? 

-Trafton and Claus, 1994, p.9

Education invloves a passion to know that should engage us in a loving search for knowdledge.

-Paulo Reglus Neves Freire, 1998, p.4