Λίγα λόγια

Τωρινή θέση και ερευνητικό έργο

Ο Μάρκος Δάλλας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στη Διδακτική των Μαθηματικών του Μαθηματικού Τμήματος, της Σχολής Μηχανικής και Επιστήμης του πανεπιστήμιου του Αγκντερ, University of Agder (UiA), στη Νορβηγία από τον Σεπτέμβριο του 2017. Επίσης, αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας "Mathematics Education Research Group Agder" (MERGA).

Ο τίτλος του ερευνητικού έργου είναι: "Επιχειρηματολογία και συμμετοχή στις τάξεις μαθηματικών του δημοτικού". Ο Μάρκος διερευνά την εξέλιξη της διαδικασίας επιχειρηματολογίας στις τάξεις μαθηματικών του δημοτικού, εξετάζονατας τις νόρμες, τις αλληλεπιδράσεις και το ρόλο των συμμετεχόντων στην πρακτική της μάθησης και της διδασκαλίας. Επιβλέποντες: Professor Kenneth Ruthven και Associate Professor Per Sigurd Hundeland

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2007-2011

Ο Μάρκος Δάλλας έλαβε το Πτυχίο του στις "Επιστήμες της Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Λόγω των εξαιρετικών σπουδών του κατά το τρίτο ακαδημαϊκό έτος, του χορηγήθηκε βραβείο και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Επιβλέπων: Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης

2011-2012 

Ο Μάρκος ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στον Ελληνικό Στρατό. 

2012-2014

Επίσης, έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" από το Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λόγω της συνολικής του επίδοσης, του χορηγήθηκε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των σπουδών του. Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Δέσποινα Πόταρη

2014-2017 

Ο Μάρκος εργάστηκε ως Δάσκαλος στο Δημοτικό σχόλείο της Ελληνογγαλικής Σχολής "Jeanne d' Arc" στον Πειραιά.

Ακαδημαικά ενδιαφέροντα

Ο Μάρκος ειδικέυεται στην Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών. Στα ερευντικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις στα Μαθηματικά. Φύλο και Μαθηματικά.

  • Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας στη Διδακτική των Μαθηματικών, με έμφαση στις κοινονικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις.

  • Τα Μαθηματικά έντος και εκτος σχολείου. Τυπικά και άτυπα Μαθηματικά.

  • Μεταγνωστικές ικανότητες κατά τη διαδικασία επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.

  • Επιχειρηματολογία και συμμετοχή στην τάξη των μαθηματικών.

  • Η διαδικασία και το πλαίσιο ανάπτυξης μαθηματικού συλλογισμού και κατανόησης μαθηματικών εννοιών  στην τάξη.

Το 2013 ολοκληρώσε επιτυχώς την προσπάθεια για τη δημιουργία του ιστοτόπου «Μαθηματική Εκπαίδευση», με στόχο την ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Δεδομένου του ερευνητικού του ενδιαφέροντος σε θέματα της διδακτικής των μαθηματικών, συμμετέχει σε συνέδρια παρουσιάζοντας την έρευνά του και επίσης ως αξιολογητής ή μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής. Επίσης, παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα και συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικές κοινότητες.