Λίγα λόγια

Ο Μάρκος Δάλλας είναι δάσκαλος και ερευνητής με ειδίκευση στην έρευνα, τη μάθηση και τη διδασκαλία στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών).

To 2013 ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημιουργία της ιστοσελίδας "Μαθηματική Εκπαίδευση" με στόχο την ενημέρωση για θέμετα που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Η ιστοσελίδα αναπτύσσεται συνεχώς και ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων την επισκέπτεται.

Δεδομένου του ερευνητικού ενδιαφέροντος για θέματα της μαθηματικής εκπαίδευσης, συμμετέχει σε συνέδρια παρουσιάζοντας την ερευνητική του δραστηριότητα και επίσης ως αξιολογητής και μέλος οργνωτικών και επιστημονικών επιτροπών. Ακόμη, παρακολουθεί διδικτυακά μαθήματα και συνεισφέρει ενεργά σε επιστημονικές κοινότητες.


Υπόβαθρο

2007-2011

 • Πτυχίο με Άριστα (9.04/10) στις Επιστήμες της Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  
 • Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Νοηματοδότηση των κλασματικών αριθμών από μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου.
 • Βραβείο και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Πρόγραμμα υποτοφιών του ΙΚΥ για Προπτυχιακές Σπουδές.

2012-2014

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με Άριστα (8.50/10) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 • Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Μεταγνωστικές στρατηγικές των μαθητών της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος.
 • Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πρώτου Κύκλου (Μάστερ) ‐ Οριζόντια Πράξη, από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007‐2013.

2014-2017

 • Δάσκαλος στο Δημοτικό σχoλείο της Ελληνογγαλικής Σχολής "Jeanne d' Arc" στον Πειραιά.

2017-τώρα

 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Μαθηματικό Τμήμα, Σχολή Μηχανικής και Επιστήμης, Πανεπιστήμιο του Αγκντερ, Νορβηγία. 
 • Υποτροφία διδακτορικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Αγκντερ.
 • Υποτροφία κινητικότητας στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Αγκντερ.

Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μαθηματική Εκπαίδευση ως επιστημονικό ερευνητικό πεδίο και οι επιπτώσεις της στη μάθηση και στη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιστημολογική προσέγγιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

 • Φιλοσοφία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

 • Θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις (πρακτικές) στη Μαθηματική Εκπαίδευση.

 • Μεθοδολογία, μέθοδοι έρευνας και δεοντολογία (στην έρευνα) στη Μαθηματική Εκπαίδευση.
 • Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις στα Μαθηματικά. Φύλο και Μαθηματικά.

 • Τα Μαθηματικά έντος και εκτος σχολείου. Τυπικά και άτυπα Μαθηματικά. Τα Μαθηματικά στον χώρο εργασίας.

 • Μεταγνωστικές ικανότητες κατά τη διαδικασία επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.

 • Μαθηματικός συλλογισμός, επιχειρηματολογία, ανάπτυξη κοινού (μαθηματικού) νοήματος και κατανόησης μαθηματικών εννοιών. Πρακτικές και νόρμες κατά την αλληλεπίδραση στην τάξη των μαθηματικών.