Αυτό το σχολείο θα έλεγα σχολειό μου

2013-11-09 19:14

....θέλω η Εκπαίδευση να είναι ο πιο έμπιστος υπηρέτης  της Παιδείας

και όχι εκείνος που εξαγοράστηκε για να την προδώσει....