"Κάνω" μαθηματικά

2013-10-06 16:11

«Τα παιδιά θα «κάνουν» μαθηματικά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μόνο εάν τα μαθηματικά έχουν νόημα και αν πιστεύουν στην ικανότητα τους να καταλάβουν»

Trafton & Claus (1994)