Λίγα λόγια . . . 

Ο Μάρκος Δάλλας είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του Μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργάστηκε ως δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο της Ελληνογαλλικής Σχολής "Jeanne d' Arc" στον Πειραιά από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2017.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης (PhD Research Fellow at the University of Agder) σε ερευνητικό πρόγραμμα (LaSiRA-Learning about Simulations as a Research Approach). Παράλληλα, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας (PhD candidate at the Faculty of Engineering and Science with specialization in Mathematics Education at the University of Agder).

Ειδικεύεται στον τομέα της Έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλάμβονται τα ακόλουθα θέματα: 

  • Νοηματοδότηση των κλασματικών αριθμών.
  • Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις στη μαθηματική εκπαίδευση. Φύλο και μαθηματικά.
  • Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας στη διδακτική των μαθηματικών με έμφαση στην πλαισιοθετημένη μάθηση (situated learning)
  • Τα μαθηματικά στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή. Τυπικά και άτυπα μαθηματικά.
  • Ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας και της συμμετοχής των μαθητών στην τάξη.
  • Μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών κατά την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων.
  • Μοντελοποίηση και προσoμοίωση.

Το 2013 ολοκληρώθηκε η δημιουργία της ιστοσελίδας "Μαθηματική Εκπαίδευση" με στόχο την ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Δεδομένου του ερευνητικού του ενδιαφέροντος για θέματα διδακτικής των μαθηματικών, συμμετέχει σε συνέδρια παρουσιάζοντας την ερευνητική του δραστηριότητα, ως κριτής ή μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής και σε ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, παρακολουθεί μαθήματα εξ' αποστάσεως και είναι ενεργός μέλος σε επιστημονικές κοινότητες. 

Η γνώση πρέπει να διαδίδεται. 

Όμως, ο τρόπος κατανόησης και αξιοποίησης της γνώσης είναι προσωπική υπόθεση.

 

 

 

           Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.